Browar Samuela Krauze .......................................................przed 1842 - 1864/65
Browar Anny Krauze......................................................................1864/65 - 1891/94
Browar Waldemara Boernera ....................................................1891/94 - 1898/99
Browar Salvator Stanisława Fürstenberga...............................1898/99 - po 1917
Browar Związkowy....................................................................przed 1927 - z przerwami do 1939

  • BROWAR ZWIĄZKOWY, Sp. Akc.,WARSZAWA,
WŁASNOŚC BROWARU, 0,5 L., HUTA JABŁONNA,

    BROWAR ZWIĄZKOWY, Sp. Akc.,WARSZAWA,
    WŁASNOŚC BROWARU, 0,5 L., HUTA JABŁONNA,