Chorzele nr 2

Chorzele - miasto dawniej położone w powiecie przasnyskim guberni płockiej. Obecnie miasto w powiecie przasnyskim.
Drugi browar w Chorzelach działał z przerwami maksymalnie do 1888 roku.