Płock

Płock - miasto, stolica guberni płockiej. Obecnie miasto na prawach powiatu.
Płocki browar w okresie swojej świetności należał do jednych w większych browarów w guberni płockiej. Z opisu browaru z 1858 roku dowiadujemy się
„ … Browar murowany w dobrym stanie, podług rozmiaru największych Browarów Warszawskich pobudowany z wszelkimi apparatami i naczyniami, tak do wyrobu piwa zwyczajnego jak i bawarskiego, z wyborną murowaną lodownią, młynem o dwóch gankach, studnią z wodociągiem dostarczającym wody jak najlepszej nigdy nieprzebranej, z obszernymi mielcuchami, spichrzami, górami, wozowniami, stajniami, hollendernią, szopami, sieczkarnią, fabryką octu, domem mieszkalnym masiw murowanym, w najlepszym stanie, frontowym, ogrodami owocowymi, oparkanionymi i t. p. położony w najkorzystniejszym miejscu miasta … Browar ten … czynił czystego dochodu do 6 000 rs. rocznie, oprócz wielkiej korzyści z krów, których to 40 sztuk trzymać można …”
Można przyjąć, że browar płocki, wraz z innymi zakładami znajdującymi się na tej posesji, stanowił jeden, dość spory, jak na ówczesne czasy, kompleks przemysłowy.
Płocki browar w ostatnim czasie swojej działalności należał do znanej płockiej rodziny ewangelicko-augsburskiej Schmeltzer. Zakład zakończył swoją działalność około 1874 roku.