Przeciszewo

Przeciszewo - wieś dawniej położona w powiecie płockim guberni płockiej. Obecnie wieś w powiecie płockim.
Browar w Przeciszewie działał w drugiej połowie XIX wieku. Ostatnim właścicielem browaru był Ludwik Czermiński. Ludwik Czermiński mając 17 lat uczestniczył w Powstaniu Styczniowym. Po upadku zrywu udaje mu się uniknąć represji. Jego majątkiem rodzinnym był Krojczyn, a w posagu otrzymał Przeciszewo. Po stracie Przeciszewa, prawdopodobnie w latach 80-tych XIX wieku osiadł w Bukownie w powiecie częstochowskim. Wracając do browaru – zakład pod kierownictwem Ludwika Czermińskiego zatrudniał pod koniec lat 70-tych trzech robotników, obroty osiągały 2 800 rubli. Po stracie Przeciszewa przez Ludwika Czermińskiego browar zostaje prawdopodobnie zamknięty. Po 1884 już na pewno nie funkcjonował.