Raciąż

Raciąż – miasto, a po powstaniu styczniowym osada, dawniej położone w powiecie sierpeckim guberni płockiej. Obecnie miasto w powiecie płońskim.
Browar w Raciążu działał prawdopodobnie już w latach 70-tych XIX wieku. W latach 80-tych właścicielem był Szulim Tyk. W 1884 roku zakład produkował 7 200 wiader piwa, przy rocznym obrocie 3 000 rubli i zatrudniał 2 robotników. W latach 1888-1889 browar był nieczynny. Po tym okresie browar zostaje ponownie uruchomiony i funkcjonuje do 1901 roku. W ostatnim okresie działalności firmy ( prawdopodobnie o początku lat 90-tych ) jej właścicielem jest Dawid Wiór. W tym okresie browar produkuje 3 000 wiader piwa.