Radom Nektar

Radom - miasto dawniej siedziba powiatu i guberni radomskiej. Obecnie miasto na prawach powiatu.
Browar Filipa Keplera mieścił się przy obecnej ulicy Wałowej.
Browar ten został założony w 1860 roku. Prawdopodobnie pierwszym właścicielem był Filip Kepler, a na pewno od początku lat 70-tych. Od tego okresu browar Keplera był największym tego typu zakładem w Radomiu i jednym z największych w guberni radomskiej. W początkowym okresie działalności produkował tylko piwo zwyczajne. Już w pierwszej połowie lat 70-tych rozpoczęto w Radomiu fabrykację piwa bawarskiego, która szybko dorównała pod względem ilości produkcji piwa zwyczajnego, a pod względem korzyści znacznie go przewyższała. Na przykład 1876 browar na Starym Mieście (tak wówczas określano jego lokalizację) wyprodukował 36 000 wiader piwa bawarskiego o wartości 34 400 rubli i 43 000 wiader piwa zwyczajnego o wartości 3 750 rubli.
Do lat 90-tych XIX wieku produkcja browaru dochodziła do 60 000 wiader a obroty do 40 000 rubli, zakład zatrudniał do 15 robotników. W 1889 Filip Kepler oferował piwo lagrowe oraz porter double-stout, który reklamował jako „odleżały na sposób angielski dostępny w pół i ćwierć butelkach z korkami stemplowanymi własną firmą i kapslami”.
19 stycznia 1894 umiera Filip Kepler, a wraz z jego śmiercią zakład powoli traci pozycję lidera wśród radomskich browarów. Kolejnym właściciele zostaje syn Filipa, Stanisław Filip Kepler. Wielkość produkcji na przełomie wieków spadła do około 16 000 wiader piwa rocznie, na początku nowego stulecia wartość produkcji spadła poniżej 10 000 rubli, a zatrudnienie wynosiło 6 robotników. W tym okresie w browarze prawdopodobnie zaszły spode zmiany i dokonano inwestycji. Zakład został wydzierżawiony dwóm radomskim mieszczanom G. Spiritus i Lejb. Malc, którzy nim zarządzają do zmiany właściciela w 1914 roku. Kierownikiem technicznym zostaje J. Lewi. Od około 1910 roku jako dyrektor jest wymieniany Roman Kubicz. W ten sposób udaje się podnieść firmę na nogi. Roczne obroty zaczynają dochodzić do 50 000 rubli, zostaje też ustalony kapitał zakładowy na sumę 50 000 rubli. Zatrudnienie waha się od 6 do 30 robotników w sezonie. Taki stan rzeczy utrzymuje się praktycznie do pierwszej wojny światowej. Produkowane są piwa proste i bawarskie, wielkość produkcji osiąga około 30 000 wiader. W zakładzie są zainstalowane 2 silniki elektryczne o mocy 10 koni.
Przed wojną światową, około 1914 roku nowym właścicielem browaru zostaje Karol Milke, który przez ostatnie kilka lat dzierżawił browar Sukcesorów Juliana Bredla w Łęczycy. W 1914 na skutek wojny produkcja piwa zostaje wstrzymana, ale po wkroczeniu wojsk austriackich do Radomia w lipcu 1915 prawdopodobnie zostaje wznowiona. Około 1921 powstaje spółka „Browar Parowy NEKTAR w Radomiu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” która przejmuje lub wykupuje browar. Spółkę tworzyli Dawid Koper, Szaja Ajzenman i Nuta Weisman. Spółka zatrudniała 12 robotników, w zakładzie w tym okresie był zainstalowany silnik o mocy 20 koni mechanicznych. Pod tym zarządem browar przetrwał do 1930 roku. Prawdopodobnie były spore przerwy w ciągłości pracy zakładu. Nie występuje on w spisach czynnych browarów w 1928 i w 1929 roku. Pod koniec 1930 roku ze spółki wystąpili Nuta Weisman i Szaja Ajzenman, ich udziały zostały wykupione przez Dawida Kopra. Nowymi udziałowcami zostali Boruch Manela i Fiszel Herszkowicz. Kapitał udziałowy nowej spółki wynosił 10 000 zł, podzielonych na dwieście udziałów po 50 zł każdy. Celem jej był wyrób piwa, porteru, słodu, wody sodowej, owocowej i sztucznych wód mineralnych. Po gruntownym remoncie, w maju 1931 roku browar zostaje ponownie uruchomiony. Jego flagowym produktem było piwo marcowe (jasne) typu dortmundzkiego, produkowano też piwo staropolskie oraz eksportowe nektar. Część produktów było dystrybuowane przez okoliczne rozlewnie i składy piwa. Z powodu dużych problemów finansowych browar został unieruchomiony prawdopodobnie na początku 1932 roku. W tym też roku co najmniej dwukrotnie dochodziło do licytacji ruchomości spółki z nakazu komornika sądowego. Licytowane były min. kadzie fermentacyjne, pływaki do kadzi, zapasy słodu i żywicy piwowarskiej, beczki, butelki, a nawet korkownica i 25 metrów węża gumowego. Wartość licytowanych przedmiotów została wyceniona na 14 937 zł. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych, w końcowym okresie działalności w browarze NEKTAR była reprezentacja browaru w Okocimiu.
Historia działalności browaru kończy się w 1932 roku.
Po wojnie w latach 50-tych w zabudowaniach po browarze mieściła się spółdzielnia pracy.