Ciechanów nr 2

Ciechanów - miasto dawniej położone w powiecie ciechanowskim guberni płockiej. Obecnie w powiecie ciechanowskim.