Siedlce

Siedlce - miasto, dawniej siedziba powiatu i guberni siedleckiej. Obecnie miasto na prawach powiatu.
Browar w Siedlcach mieścił się na przedmieściu zwanym Klin. Przed pierwszą wojną obowiązywał adres - ulica Garwolińska 410. Obecnie jest to dzielnica Roskosz, a browar był usytuowany na południowej stronie obecnej ulicy Garwolińskiej przy ulicy Piwnej, na odcinku między ulicami Piwną i Artyleryjską.
Jego historia sięga minimum początku lat 70-tych XIX wieku. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych jako właściciel jest odnotowany Mendel Asz. W tym czasie wartość rocznej produkcji osiągała wielkość 2 300 rb. przy zatrudnieniu 3 robotników.
W pierwszej połowie lat 80-tych następuje zmiana właściciela, staje się nim Franciszek Wolski. W tym czasie musiała nastąpić znaczna rozbudowa zakładu. Roczna produkcja w 1884 roku osiąga poziom 33 000 rubli, a zatrudnienie wzrasta do 12 robotników. Browar warzy 43 600 wiader piwa. Prawdopodobnie już w tym okresie w ofercie było piwo bawarskie. Przy browarze funkcjonowały plantacje chmielu, który był również w ofercie sprzedaży. Do końca XIX wieku wielkość produkcji utrzymuje się na poziomie 40 000-50 000 wiader. Po śmierci Franciszka Wolskiego browar chwilowo przechodzi w ręce jego spadkobierców min. Marii Wolskiej. Rok 1899 jest kolejną ważną datą w historii browaru. W pierwszej połowie roku pożar w znacznej części zniszczył zakład. We wrześniu nowymi właścicielami browaru wraz z całą miejscowością Klin zostają profesor Stefan Sołtykowski oraz chwilowo doktor Józef Szawelski. Prasa donosiła „… Spalony kilka miesięcy temu browar odbudowywa się z uwzględnieniem najnowszych urządzeń.”
Wynika z tego że browar został nie tylko odbudowany, ale w znacznej mierze zmodernizowany. Data 1899 została przyjęta jako data założenia zakładu, browar przyjął nazwę „Klin” od miejsca swojej lokalizacji. Przy browarze działała słodownia. Wielkość produkcji w początkowym okresie po odbudowie wynosiła ok. 30 000 rubli, by przed wojną światową osiągnąć do 50 000 rubli. Browar warzył około 40 000-50 000 wiader piwa bawarskiego, zatrudniał 10 robotników. W zakładzie był zainstalowany silnik parowy o mocy 15 koni mechanicznych. Właścicielem browaru minimum do 1914 roku był Stefan Sołtykowski. Druga osobą związaną z browarem od minimum 1906 roku był kierownik techniczny Jan Woźnicki.
Browar „Klin” działał minimum do pierwszej wojny światowej, do 1914 roku. Być może nastąpił jeszcze jakiś krótki epizod w jego działalności po 1920 roku, ale jeśli nawet uruchomiono produkcję to trwało to bardzo krótko. Opierając się na starych planach Siedlec można dojść do wniosku że zabudowania browaru przynajmniej częściowo przetrwały drugą wojnę światową.