Zaborowo

Zaborowo - wieś dawniej położona w powiecie płońskim guberni warszawskiej (do 1894 gubernia płocka). Obecnie wieś w powiecie płońskim.
Browar w Zaborowie powstał w drugiej połowie lat 90-tych XIX wieku, w 1896 roku. Wtedy można było przeczytać w Kurierze Warszawskim
„Browar Parowy, podług wymagań ostatniej chwili urządzony, otwarty będzie we wsi Zambrowie pow. płockim, przez właściciela tego majątku p. Góreckiego.”
Oczywiście w tekście zaszła pomyłka -chodzi o Zaborowo w powiecie płońskim. Był to mały browar, ale nowocześnie urządzony. Majster piwowarski miał być sprowadzony z zagranicy. W 1898 właściciel Zaborowa -Kazimierz Górecki wprowadził elektryczność w swoich dobrach. Podwórze miało oświetlać kilka lamp łukowych, zaś browar, dwór, mieszkanie służby i budynki folwarczne -lampki żarowe. Został zainstalowany motor naftowy, a koszty całego urządzenia wyniosły 4 000 rubli. W tym też roku właściciel browaru i majątku ziemskiego Zaborowo sprzedaje część swojej własności. Majątek wielkości 40 włók nabywa pan A. Czaplicki z Grąbca, płacąc po 4 000 rs. za włókę (1 włóka =30 mórg =16,8 ha). Pan Górecki zostawił dla siebie tylko browar z kilkoma morgami. W tym okresie browar produkował piwo bawarskie w różnych gatunkach zwane zaborowskim. W 1904 po kilku letniej przerwie w produkcji zakład znowu zostaje uruchomiony na jesień. Przed 1909 dzierżawcą browaru zostaje Zyskind Kielson, będzie on pełnił tą funkcję minimum do 1914 roku. Wielkość produkcji osiągała 32 000 wiader przy zatrudnieniu 10-12 robotników. Obroty sięgały 30 000 rubli. Kolejnym właścicielem browaru jest Apolinary Czychowski (Czichowski). Być może jest to ta sama osoba która nabyła majątek Zaborowo w 1898 od Kazimierza Góreckiego-w tym okresie nazwiska były bardzo często przekręcane.
Po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi browar był już w 1916 ponownie czynny.
Po wojnie światowej w dalszym ciągu należał do Ap. Czychowskiego, dzierżawiony był przez Kielsona. Zakład zatrudniał 8 pracowników.
Browar zostaje zamknięty około połowy lat 20-tych, w każdym bądź razie od 1928 nie ma go wśród czynnych zakładów.