Żuromin

Żuromin - miasto, a po powstaniu styczniowym osada, dawniej położone w powiecie sierpeckim guberni płockiej. Obecnie miasto w powiecie żuromińskim.
Browar w Żurominie był czynny w latach 70-tych XIX wieku. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych właścicielem był F. Źdźbłowski ( pojawiają się też nazwiska Zdziebłowski, Ździebłowski ). Zatrudniał on 3 robotników, a obroty browaru wynosiły 2 800 rubli. W 1884 roku kolejnym właścicielem był Ignacy Źdźbłowski. W latach 80-tych browar produkował 4 700 wiader przy obrotach 2 000 rubli i zatrudnieniu 4 robotników. W kolejnej dekadzie wielkość produkcji wzrosła do 8 000 wiader piwa. W ostatnim roku działalności pod zarządem Ignacego Źdźbłowskiego, w 1901 - browar wyprodukował 6 276 wiader piwa bawarskiego. Browar zostaje unieruchomiony. Wraz z pojawieniem się nowego właściciela – Antoniego Lissowskiego ( Lisowskiego ) – pod koniec 1903 roku zostaje ponownie uruchomiona produkcja. Był on prawdopodobnie również piwowarem w swoim browarze. Ostatnią właścicielką browaru, jeszcze przed 1908, zostaje Aniela I. Lisowska. W tym okresie browar zatrudnia 3 do 6 robotników, produkuje około 7 000 wiader piwa bawarskiego i prostego rocznie. Obroty wzrastają z 3 000 rubli około 1907 roku do 8 000 rubli przed wojną światową. Po pierwszej wojnie światowej browar prawdopodobnie nie został ponownie uruchomiony.

31-01-2012r