Mława nr 5

Mława - miasto dawniej położone w powiecie mławskim guberni płockiej. Obecnie miasto powiatowe.
Każdy browar w carskiej nomenklaturze posiadał swój odpowiedni numer. Jest to pomocne w rozdzieleniu browarów. Widać to szczególnie na tle Mławy. W Mławie w okresie przed Pierwszą Wojną Światową były minimum cztery browary o różnej lokalizacji.
Prawdopodobnie w 1913 roku rusza w Mławie browar braci Mendela i Pinkusa Przysuskier. Jego urzędowy numer to 1. Browar ten działał do wojny. Prawdopodobnie po wojnie produkcja nie została wznowiona.