Helenowo-Gadomiec

Helenowo-Gadomiec - wieś dawniej położona w powiecie przasnyskim guberni płockiej. Obecnie wieś w powiecie przasnyskim.
Właścicielem majątku Helenowo zostaje przed 1877 rokiem Tomasz Gadomski. Od jego nazwiska pochodzi późniejsza nazwa miejscowości. Sam browar egzystuje już pod koniec lat 70-tych. Jego właścicielem do końca działalności, podobnie jak całego majątku, jest Tomasz Gadomski. W 1884 roku browar przy obrotach 5 000 rubli rocznie zatrudniał 6 robotników. W latach 90-tych produkuje od 4 000 do 7 000 wiader piwa rocznie. Browar był czynny do 1899 roku. Same zabudowania zakładu zniknęły z piwnej mapy Polski prawdopodobnie w 1915 roku podczas ciężkich działań wojennych jakie miały miejsce w rejonie Przasnysza podczas bitwy przasnyskiej.