Kroczewo

Kroczewo - wieś dawniej położona w powiecie płońskim guberni płockiej, a od 1894 w guberni warszawskiej. Obecnie wieś w powiecie płońskim.
Właścicielem browaru w Kroczewie a wraz z nim całego majątku obejmującego także gorzelnię, młyn oraz okoliczne folwarki był Kazimierz Czarnowski. Stare księgi adresowe podają rok 1886 jako datę założenia browaru w Kroczewie. Choć nie do końca jest to prawda. Być może jest to data przebudowy lub zainstalowania nowoczesnych urządzeń.
Sam browar na pewno był czynny już w latach 70-tych XIX wieku. Słownik Geograficzny podaje „… w Kroczenie prócz gorzelni jest młyn parowy i browar, którego obrót roczny wynosi 30 000 rb. …” (1887).
W 1874 Kazimierz Czarnowski został nagrodzony wielkim medalem srebrnym na Wystawie Rolniczej w Warszawie za hodowlę krów rasy holenderskiej.
W 1884 roku browar produkował 20 000 wiader piwa przy rocznych obrotach 15 000 rubli i zatrudniał 4 robotników. W latach 90-tych podawana jest nawet produkcja sięgająca wielkości 53 000 wiader. Po 1900 roku produkcja dochodziła do 30 000 wiader piwa rocznie. Obroty zostały zwiększone z 13 600 rubli do 30 000 rubli przed pierwszą wojną światową, a zatrudnienie zostało podwojone z 6 do 12 robotników. Produkowano piwa bawarskie. Po 1915 produkcja nie została wznowiona. Po browarze po za kilkoma rozrzuconymi cegłami nie pozostało śladu.