Łomianki

Łomianki - wieś dawniej położona w powiecie warszawskim guberni warszawskiej. Obecnie w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Łomianki.