Mława nr 4

Mława - miasto dawniej położone w powiecie mławskim guberni płockiej. Obecnie miasto powiatowe.
Każdy browar w carskiej nomenklaturze posiadał swój odpowiedni numer. Jest to pomocne w rozdzieleniu browarów. Widać to szczególnie na tle Mławy. W Mławie w okresie przed Pierwszą Wojną Światową były minimum cztery browary o różnej lokalizacji.
Tuż przed wojną rusza w Mławie kolejny browar. Jego urzędowy numer to 3. Zostaje uruchomiony prawdopodobnie w 1913 roku przez Henryka Handke, syna Karola Handke który założył w 1873 roku browar w Pułtusku. Browar ten działał do wojny. Prawdopodobnie po wojnie produkcja nie została wznowiona.