Mszczonów nr 1

Mszczonów - miasto dawniej położone w powiecie błońskim guberni warszawskiej. Obecnie w powiecie żyrardowskim.
O browarach mszczonowskich w drugiej połowie XIX wieku niewiele wiadomo. Tym który najdłużej funkcjonował był browar Szlama Wertheima. W latach 1880-tych produkował około 5 000 wiader piwa. Jego obroty sięgały 2 400 rubli i zatrudniał 4 robotników. Zakład działał do 1888 roku.