Chorzele nr 1

Chorzele - miasto dawniej położone w powiecie przasnyskim guberni płockiej. Obecnie miasto w powiecie przasnyskim.
Browar w Chorzelach został prawdopodobnie założony w 1864 roku. W latach 80-tych jego właścicielem był Abram Przysuskier. W 1884 browar zatrudniał 4 robotników, przy rocznych obrotach 3 000 rubli. Produkcja browaru w tym czasie wynosiła około 5 000 wiader rocznie. W latach 90-tych nastąpił wzrost produkcji do 11 000 wiader, np. w 1901 roku browar wyprodukował 8 000 wiader piwa bawarskiego i 3 456 wiader piwa zwyczajnego. Kolejnymi właścicielami zakładu byli synowie Abrama – bracia Mendel i Pinkus Przysuskier. Przed pierwszą wojną światową obroty wahały się od 11 000 rubli do 18 000 rubli rocznie. Produkowano około 14 000 wiader piwa bawarskiego i zwyczajnego. Przy zatrudnieniu do 7 robotników.
Po wojnie browar wznowił działalność. Pod koniec lat 20-tych przeszedł na własność jednego z braci – nowym właścicielem został Mendel Przysuskier. Zakład działał do wybuchu drugiej wojny światowej.
Obecnie w miejscu dawnych zabudowań browaru znajduje się osiedle bloków, a po browarze została tylko stara studnia.