Mszczonów nr 2

Mszczonów - miasto dawniej położone w powiecie błońskim guberni warszawskiej. Obecnie w powiecie żyrardowskim.
Drugi z browarów mszczonowskich działał tylko do 1878 roku. Należał do Władysława Sarosiaka. Pod koniec swojej działalności produkował rocnie 9 500 wiader przy rocznym obrocie 5 600 rubli i zatrudnieniu 4 pracowników.