Mszczonów nr 2

Mszczonów - miasto dawniej położone w powiecie błońskim guberni warszawskiej. Obecnie w powiecie żyrardowskim.
Browar ten znajdował się na posesji pod obecnym adresem Rawska 23A.
Wcześniej tj w roku 1862 była to posesja oznaczona numerem 222/145 przy drodze „z Rawy do Mszczonowa”. Właścicielem posesji był Józef Fabisiewicz.
18 (30) stycznia 1862 roku w celu uzyskania koncesji na „prowadzenie szynku trunków krajowych i wyrobu piwa” Józef Fabisiewicz w Sądzie Policji Poprawczej Powiatu Warszawskiego Wydziału II złożył wniosek o zaświadczenie o braku zaległych spraw sądowych.
Następnie 10 (22) maja złożył w magistracie miasta deklarację celem uzyskania w wydziale Skarbowym Powiatu Warszawskiego zgodę na wyrób piwa zwyczajnego. Umotywowana była ona działaniem przyszłego browaru na wzrost zamożności miasta i możliwością zmniejszenia ilości piw jakie mieszkańcy Mszczonowa musieli sprowadzać z okolicy.
Ostateczne zgody urzędu otrzymał prawdopodobnie 26 grudnia 1862 roku (7 stycznia 1863 r) natomiast sam browar ruszył w pierwszym półroczu roku 1863 w „domu od dawna egzystującym drewnianym pod gontami”.
Najprawdopodobniej kolejnym właścicielem browaru został Władysław Sarosiak a sam browar funkcjonował jedynie do roku 1878.
Pod koniec swojej działalności produkował rocznie 9 500 wiader przy rocznym obrocie 5 600 rubli i zatrudnieniu 4 pracowników.

Plan sytuacyjny i plan budynku browaru Józefa Fabisiewicza w Mszczonowie (kliknij poniżej)

Plan sytuacyjny części miasta Mszczonowa wykazujący possessyie
pod nr 222/145 należącą do W-go Józefa Fabisiewicza w której pod lith. a w domu od dawna egzystującym drewnianym pod gontami urządził browar na fabrykację piwa zwyczajnego (rok 1862)

Plan budynku drewnianego gontami krytego w którym obecnie urządzono browar do fabrykacji piwa zwyczajnego w mieście Mszczonowie pod nr 222/145 w possessyi należącej do W-go Józefa Fabisiewicza (rok 1862)