• piwo ciemne

  piwo ciemne

 • sygnatura K-32648

  sygnatura K-32648

 • sygnatura LIT. / S. MERTENS
 WARSZAWA

  sygnatura LIT. / S. MERTENS
  WARSZAWA

 • napis CIECHANÓW czcionką cienką

  napis CIECHANÓW czcionką cienką

 • napis CIECHANÓW czcionką grubą

  napis CIECHANÓW czcionką grubą

 • sygnatura T-1-10 170

  sygnatura T-1-10 170

 • sygnatura 1-1-10280

  sygnatura 1-1-10280

 • dodatkowy stempel PAŃSTWOWY BROWAR//W CIECHANOWIE (stempel dyskusyjny)

  dodatkowy stempel PAŃSTWOWY BROWAR//W CIECHANOWIE (stempel dyskusyjny)

 • stempel Ciechanowskie Zakłady // Piwowarsko-Słodownicze // w Ciechanowie // ul. Kilińskiego 8 (stempel dyskusyjny)

  stempel Ciechanowskie Zakłady // Piwowarsko-Słodownicze // w Ciechanowie // ul. Kilińskiego 8 (stempel dyskusyjny)