• sygnatura DRUK I LIT. "MANOEL" POD ZARZ. PAŃSTW. w BIELSKU

  sygnatura DRUK I LIT. "MANOEL" POD ZARZ. PAŃSTW. w BIELSKU

 • PIWO MARCOWE

  PIWO MARCOWE

 • BIELSKIE PIWO

  BIELSKIE PIWO

 • PIWO BESKIDZKIE

  PIWO BESKIDZKIE

 • PIWO CIEMNE

  PIWO CIEMNE

 • PIWO CIEMNE
stempel PIWO JASNE

  PIWO CIEMNE
  stempel PIWO JASNE

 • PIWO MARCOWE

  PIWO MARCOWE

 • przesunięcie napisu BIELSKO-BIALSKI ... względem Zarząd Państwowy

  przesunięcie napisu BIELSKO-BIALSKI ... względem Zarząd Państwowy

 • Piwo jasne

  Piwo jasne

 • Piwo słodowe

  Piwo słodowe

 • sygnatura Bielskie Zakł. Graf. 1-287/51- 500.000

  sygnatura Bielskie Zakł. Graf. 1-287/51- 500.000

 • sygnatura 
RBZG R-SKO

  sygnatura
  RBZG R-SKO

 • sygnatura P.K.Z.G. 0.2

  sygnatura P.K.Z.G. 0.2

 • sygnatura Bielskie Zakł. Graf. I - 189/52 - 1.500.000

  sygnatura Bielskie Zakł. Graf. I - 189/52 - 1.500.000

 • sygnatura P.K.Z.G. 0.2

  sygnatura P.K.Z.G. 0.2

 • sygnatura P.B.Z.G. Z.G.

  sygnatura P.B.Z.G. Z.G.

 • rozlewnia Plucik Antoni
Chorzów

  rozlewnia Plucik Antoni
  Chorzów