DOKUMENTY:
- Umowa między W. Strakaczem a browarem w Rawie Mazowieckiej z 1914 roku (1/3)
- Umowa między W. Strakaczem a browarem w Rawie Mazowieckiej z 1914 roku (2/3)
- Umowa między W. Strakaczem a browarem w Rawie Mazowieckiej z 1914 roku (3/3)
- Pełnomocnictwo udzielone przez W. Strakacza S. Olczakowskiemu na zarządzanie pod jego nieobecność browarami w Skierniewicach i Rudzie Guzowskiej z 1915 roku (orginał po niemiecku) (1/3)
- Pełnomocnictwo udzielone przez W. Strakacza S. Olczakowskiemu na zarządzanie pod jego nieobecność browarami w Skierniewicach i Rudzie Guzowskiej z 1915 roku (orginał po niemiecku) (2/3)
- Pełnomocnictwo udzielone przez W. Strakacza S. Olczakowskiemu na zarządzanie pod jego nieobecność browarami w Skierniewicach i Rudzie Guzowskiej z 1915 roku (kopia po polsku) (3/3)
- Potwierdzenie przyznania w 1908 roku Złotego Medalu na I Krajowej Zdrojowej Wystawie w Ciechocinku z 1926 roku
- Odręczne potwierdzenie udzielenia pożyczki 275 zł przez W. Strakacza J. Gensowi z 1930 roku
- Potwierdzenie przekazania czeku dla p. Zarębskiego z Milanówka z 19 września 1930 roku

 • złoty. WŁ duże pisane równo w poziomie. Lewy bok L w lini przedłużenia lewego boku K

  złoty. WŁ duże pisane równo w poziomie. Lewy bok L w lini przedłużenia lewego boku K

 • złoty. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

  złoty. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

 • srebrny metalowy. WŁ duże pisane równo w poziomie. Lewy bok L w lini lewego boku przedłużenia K

  srebrny metalowy. WŁ duże pisane równo w poziomie. Lewy bok L w lini lewego boku przedłużenia K

 • srebrny metalowy. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

  srebrny metalowy. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

 • srebrny aluminiowy. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

  srebrny aluminiowy. WŁ małe gdzie litery są wzajemnie odchylone od siebie. Lewy bok Ł między S i K

 • plakat reklamowy

  plakat reklamowy

 • szyld tekturowy

  szyld tekturowy

 • szklanka
pojemność 0,2 litra

  szklanka
  pojemność 0,2 litra

 • szklanka
pojemność 0,25 litra

  szklanka
  pojemność 0,25 litra

 • otwieracz

  otwieracz

 • metalowy szpunt do beczki

  metalowy szpunt do beczki

 • rok 1931

  rok 1931

 • druk firmowy

  druk firmowy

 • rok 1936

  rok 1936